Błąd Dostępu 70 Odmowa Dostępu? Napraw To Natychmiast

Napraw swój laptop lub komputer stacjonarny szybko, w łatwy i bezpieczny sposób. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak

Jeśli w Twoim systemie mogłeś otrzymać odmowę dostępu do błędu sześćdziesiąt, mamy nadzieję, że ten artykuł z kluczowymi faktami Ci pomoże.Błąd 75 występuje, gdy autoryzacje Microsoft Windows DCOM są ustawione niepoprawnie. Błąd 95 może również wystąpić w obszarach grup roboczych, ponieważ nazwa użytkownika systemu Windows i rozszerzenie między oprogramowaniem a serwerem sieciowym nie pasują do siebie.

Również za pomocą tej kategorii

Jak naprawić błąd odrzuconych uprawnień?

Błąd cofnięcia uprawnień Bash często oznacza, że ​​próbujesz dostarczyć plik, do którego wykonania prawdopodobnie nie masz uprawnień. Aby to naprawić, użyj jakiegoś polecenia chmod u+x, aby dać sam dostęp do odczytu/zapisu. Jeśli nie możesz ich użyć, może być konieczne skontaktowanie się z administratorem systemu w celu uzyskania dostępu do pliku.

Ten błąd zwykle wskazuje, że użytkownik nie powinien być przygotowany na dostęp do pliku i chodzenie ze względu na ustawienia bezpieczeństwa. Problem może być spowodowany samodzielną lub wsadową instalacją Drake’a.

 • Dowiedz się, gdzie drakeyy jest właśnie zainstalowany na twoim komputerze, a nawet w sieci.
 • W przypadku określonej instalacji autonomicznej lub peer-to-peer, cały folder Drake jest zwykle montowany na lokalnym dysku C. Metoda otwiera plik wykonywalny C:/DrakeYY/FT/DStart.exe, prawdopodobnie C:/DrakeYY /FT/DrakeYY.exe (gdzie YY to często rok) .
 • Podczas instalacji rzeczywistego klienta NW część kursu rozpoczyna się od eksperymentalnego dysku wielopoziomowego.
 • Zaloguj się do swojego komputera lub sprzedaj jako administrator.
 • Kiedy ktoś loguje się jako użytkownik, może, ale nie być w stanie wykonać niektórych czynności.
 • Jeśli bez wątpienia nie możesz się zalogować, jak „Nawigator Windows”, być może będziesz musiał porozmawiać z nowym specjalistą IT, aby to ułatwić. A
 • Po zdarzeniach naprawczych wymienionych poniżej, potwierdź, że poprawność nastąpiła, wylogowując się z dowolnego programu, uruchamiając go ponownie, a następnie logując się z powrotem do komputera lub łącza jako użytkownik. Otwórz innowację, wykonaj czynność, która w pewnym momencie wywołała błąd 70, i sprawdź, czy błąd pojawi się ponownie, czy też nie.
  1. Upewnij się, że ikona jest używana dla otwartych programów i prawidłowego miejsca docelowego.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, wybierz Właściwości i skomentuj docelowy ciąg, który rzeczywiście powinien być plikiem wykonywalnym Drake’a.
  3. Popraw ciąg docelowy, jeśli jest uszkodzony.
  4. To

  5. nie usunie problemu, przejdź do kroku 7 na Rynku.
  6. Spróbuj uruchomić metodę z folderu FT na osobistym bieżącym dysku twardym.

   Nie wymieniaj swojego komputera, napraw go. Kliknij tutaj, aby naprawić system Windows w kilka minut.

   Access Error 70 Access Denied? Fix It Immediately
   Erro De Acesso 70 Acesso Negado? Corrija-o Imediatamente
   Åtkomstfel 70 Åtkomst Nekad? Fixa Det Omedelbart
   Ошибка доступа 70 Доступ запрещен? Исправьте это немедленно
   Erreur D’accès 70 Accès Refusé ? Corrigez-le Immédiatement
   Toegangsfout 70 Toegang Geweigerd? Repareer Het Onmiddellijk
   Zugriffsfehler 70 Zugriff Verweigert? Repariere Es Sofort
   Errore Di Accesso 70 Accesso Negato? Risolvilo Immediatamente
   액세스 오류 70 액세스가 거부되었습니까? 즉시 수정

  Recommended Articles