Wskazówki, Jak Naprawić Błąd Systemu Olivetti 16

Napraw swój laptop lub komputer stacjonarny szybko, w łatwy i bezpieczny sposób. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak

Jeśli klient otrzymuje błąd systemowy Olivetti piętnaście na swoim komputerze, w związku z tym powinieneś zapoznać się z tymi pomysłami na rozwiązanie problemów.

RequestDispatcher służy do wysyłania żądania do innego zasobu, czy to strony internetowej, serwletu, czy strony JSP. Ten interfejs może być również używany bezpośrednio do pobierania zawartości z innego zasobu. Jest to jedno z narzędzi unii serwletów.

Interfejs RequestDispatcher ma tylko dwie dobrze zdefiniowane metody.

Metody interfejsu RequestDispatcher

Przystań RequestDispatcher oferuje dwie metody. Ty:

 1. public empty forward (odpowiedź ServletRequest) zgłasza żądanie, ServletResponse ServletException, java.io.IOException: Prześlij żądanie z każdego nowego serwletu do innego źródła (serwletu, pliku JSP lub pliku HTML) na serwerze. Unieważnij
 2. public include(ServletRequest, ServletResponse) zgłasza ServletException, java.io.IOException: Dołącz sprawę usługi (serwlet, stronę JSP lub plik HTML) w połączeniu z odpowiedzią.

alt=”forward() metoda utworzona przez interfejs RequestDispatcher” src=”https://static.javatpoint.com/images/forward.JPG”>

Błąd systemu Olivetti 16

Jak zwykle widać w powyższym zrozumieniu, klientom oferowana jest kolejna odpowiedź serwletu. Odpowiedź pierwszego serwletu nie jest drukowana dla użytkownika.

include() Metoda pracy RequestDispatcher

Jak widzowie widzą na tym konkretnym rysunku powyżej, druga odpowiedź wywołana przez serwlet może być uwzględniona w odpowiedzi od samego początku serwletu dostarczonego do klienta.

Jak uzyskać obiekt RequestDispatcher

Formuła getRequestDispatcher() interfejsu ServletRequest nagradza protest ze strony RequestDispatcher. Składnia:

Składnia GetRequestDispatcher

Przykład użycia bezsprzecznie metody getRequestDispatcher

Przykład w interfejsie RequestDispatcher

W tym przykładzie nadal faktycznie sprawdzamy hasło wprowadzone przez tych konkretnych użytkowników. Jeśli hasło jest nowym serwletem, dział IT często przekazuje żądanie do WelcomeServlet, w przeciwnym razie wyświetlany jest właściwy duży komunikat o błędzie: Przepraszamy, nazwa użytkownika lub coś nie tak!. W tym programie często szukamy informacji zakodowanych na sztywno. Ale będziesz musiał dodatkowo sprawdzić na liście, że zobaczymy dany rozdział dotyczący ewolucji. Na przykład organizacja osoby utworzyła następujące pliki:

 • dane index.html: do wprowadzenia przez użytkownika.
 • Login.java to twój rekord: klasa serwletów do obsługi dobrej, określonej odpowiedzi. Jeśli hasło jest niewątpliwie podane, out przekazuje żądanie do całego serwletu hello.
 • Plik WelcomeServlet.java: Servlet do wyświetlania wiadomości powitalnej.
 • web.File: xml Pełny opis wdrożenia zawierający informacje o serwlecie.
 • index.htmlLogin.javaWitamyServlet.javaweb.xml

  Komunikacja inna jak serwlety to ważna procedura dla wielkiego programisty. Dyspozytor żądań jest wyraźnie interfejsem, którego implementacja definiuje większość obiektów, o które dyspozytor może próbować zapytać z dowolnego zasobu w Internecie. W tym samouczku dowiemy się, jak zaimplementować połączenie javax the.servlet.RequestDispatcher, aby przekazać lub zapakować rodzaj odpowiedzi z głównego zasobu do serwletu.

  1. Prezentacja

  Menedżer żądań serwletów to oczywiście interfejs, którego implementacja definiuje, co z pewnością będzie przeciwdziałać i umożliwiać przekazywanie żądań wpływających na dowolną stronę internetową (np. HTML, obraz, JSP, serwlet itp.) po serwerze, na który jest przesyłany. Kolejną zaletą tego interfejsu jest zdecydowanie to, że można go wykorzystać w 2 przypadkach:

 • Haby wstawić odpowiedź z jednego serwletu do znacznie większej liczby (tzn. program otrzymuje odpowiedź z rąk obu serwletów)
 • Przekazanie konsultacji klienta do serwletu, aby odpowiedzieć w odpowiedzi na żądanie (tzn. zwykle odwiedzający wywołuje serwlet, nawet jeśli aktualnie odpowiedź klienta jest dostarczana przez alternatywny serwlet)
 • Ten interfejs zawiera pakiet javax.servlet i zawiera następujące obie metody:

  Metoda Opis public nullify forward(ServletRequest, ServletResponse) zgłasza IOException, ServletException Ta metoda przekierowuje żądanie wywołane przez serwlet a do innej strony internetowej (np. serwlet serwlet, serwlet JSP, serwlet HTML, itp.) na urządzeniu i na przykład nie zwraca żadnego typu public void include(ServletRequest, ServletResponse) zgłasza ServletException, IOException Ta metoda zawiera treść i artykuły, które wskazują zasób z odpowiedzią, a także niekoniecznie zwraca typ

  1.1 Różnica między Forward(), a zatem Include()

  Napraw błędy komputera w kilka minut

  Nie pozwól, aby problemy z komputerem Cię przygnębiły! Narzędzie do naprawy Reimage może pomóc w szybkim i łatwym diagnozowaniu i rozwiązywaniu typowych problemów z systemem Windows. Dodatkowo, używając Reimage, możesz także zwiększyć wydajność systemu, zoptymalizować pamięć, poprawić bezpieczeństwo i dostroić swój komputer w celu uzyskania maksymalnej niezawodności. Więc nie czekaj — pobierz Reimage już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy

 • Obie metody są częścią konkretnego interfejsu menedżera żądań. Te metody bez żądania serwletu i doskonałego obiektu odpowiedzi interfejsu. Jedynym innym rodzajem jest to, że gdy twórca użyje bezpośredniej kontroli, to idzie do tego, jak następny aplet lub JSP wywołujący naszą aplikację, natomiast w przypadku dodawania, uchwyt pozostaje przy najnowszym aplecie, pamiętając, że niekoniecznie do końca zawiera dowolne przetwarzanie, gdy musi zakończyć wywoływanie serwletu lub po prostu JSP.

  1.1.1 Żądanie zazwyczaj metody forward() dyspozytora

  W następujących okolicznościach koncepcyjnych problem stworzony przez Servlet2 jest prawie na pewno słyszalny dla użytkownika, ale interakcja stworzona przez Servlet1 nie jest widoczna dla użytkownika.

  1.1.2 Metoda include() Menedżera żądań

  błąd programu olivetti 16

  W koncepcji ich metody include, odpowiedź z Servlet2 jest po prostu wstawiana do odpowiedzi z konkretnego Servlet1, a każda końcowa wygenerowana odpowiedź jest wysyłany z powrotem do klienta.

  1. Jak mogę uzyskać jakiś obiekt z RequestDispatchera?

  Jak widać, obecnie metoda getRequestDispatcher() powiązana z interfejsem żądania serwletu zwraca obiekt make a request dispatcher.

  RequestDispatcher player = request.getRequestDispatcher("hello.html");

  Po utworzeniu tej zabawki RequestDispatcher programiści wywołują metodę Or forward() include() w razie potrzeby pobierz główną aplikację.

  rs.forward(sżądanie, odpowiedź);
  rs.include(żądanie, odpowiedź);

  Teraz można uzyskać środowisko Eclipse IDE i odkryć, jak używać mojego zadania RequestDispatcher do przekazywania i/lub wstrzykiwania odpowiedzi oprogramowania do serwletu!

  2. Samouczek dotyczący dyspozytora żądań serwletów Java

  Oto doskonały przewodnik krok po kroku dotyczący stosowania kompozycji serwletów w Javie.

  2.1 Używane narzędzia

  Używamy Kepler Eclipse SR2, JDK 8 i Maven. To mówi osobom, że przetestowałem politykę przeciwko JDK 1.7 i działa świetnie.

  Nie wymieniaj swojego komputera, napraw go. Kliknij tutaj, aby naprawić system Windows w kilka minut.

  Olivetti System Error 16
  Olivetti-systeemfout 16
  Errore Sistema Olivetti 16
  Olivetti System Error 16
  올리베티 시스템 오류 16
  Erreur Système Olivetti 16
  Erro Do Sistema Olivetti 16
  Системная ошибка Оливетти 16
  Olivetti-Systemfehler 16
  Error 16 Del Sistema Olivetti

  Recommended Articles